GenextEst OÜ kvaliteedijuhtimissüsteem vastab ISO 9001 sertifikaadi sätetele ja juhindub järgmistest põhimõtetest:

Kliendikesksus

iga projekti alustatakse klientidelt ja partneritelt teabe hankimise ning nende nõuete kindlakstegemisega, et vastata nende vajadustele ja ootustele. Samuti kogume klientidelt tagasisidet teenuste paremaks muutmiseks ja uute tutvustamiseks.

Juhtimine

loome ja hoiame ettevõttes töökeskkonda, kus iga töötaja on kaasatud organisatsiooni eesmärkide saavutamisse.

Inimeste kaasamine

meie organisatsioon hoiab alati erialal pädevaid töötajaid, toetab nende arengut, julgustab osalemist ja toetab algatusi nende kvalifikatsiooni tõstmiseks ja inspireeriva töökeskkonna loomiseks.

Pidev parendamine

ettevõtte eesmärk on säilitada praegune hoolsustase, kiiresti kohaneda muutuvate tingimustega ja luua uusi võimalusi, keskendudes täiustamisele.

Vastastikku kasulikud (tarnija)suhted

haldame iga klienti, tarnijat ja partnerit hoolikalt, et tulemuslikult protsessis osaleda, koguda tagasisidet ja arendada vastastikuseid suhteid.