ÕIGUSLIKKUS

GenextEst OÜ ja meie partnerid jälgivad kõiki rahvusvahelisi ja siseriiklikke õigusakte ja nõudeid bioproovide töötlemiseks ja edastamiseks.

EETIKA

Austame oma kliente ja koostööpartnereid ning garanteerime, et geenidiagnostika ja biopangandusega seotud osalejate kõik õigused ja huvid on täielikult kaitstud vastavalt ELis ja Eestis kehtivatele regulatsioonidele.

LÄBIPAISTVUS

Bioproovidoonori või patsiendi isiklikku teavet kaitstakse vastavalt rahvusvahelistele ja siseriiklikele õigusaktidele, edastame teadlastele vaid kliinilist teavet. Ainult kliiniline keskus ja arst, kes vastutab juhtumi eest, saavad patsiendi identiteedi tuvastada.

KVALITEET

GenextEst OÜ järgib kehtivaid ISO 9001 nõudeid ning ISBERi (Society of Biological and Environmental Repositories) parimaid praktikaid. Bioproovide kvaliteedi tagame range kvaliteedikontrolliga koostöös meie peamiste laboripartnerite ja patoloogidega. Samuti tagame partnerite pakutavate geenitestide kvaliteetsuse.