EETIKA JA ISIKUANDMETE KAITSE

    GenextEst OÜ töötab eetika ja isikuandmete kaitsega seotud kohalike ja rahvusvaheliste nõuete ning soovituste kohaselt. GDPR-i põhimõtteid rakendatakse ja neist rangelt peetakse kinni. Bioproovide doonorite andmed biopanga andmebaasis on pseudonüümsed või anonüümsed.

    Isikuandmeid kogutakse, töödeldakse ja edastatakse kooskõlas kohalike andmekaitseseadustega. Isikuandmete kaitsmiseks juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kadumise või kahjustamise, muutmise, volitamata juurdepääsu või avalikustamise eest võetakse vajalikud tehnilised ja organisatsioonilised meetmed.

    Biosaaduste kogumiseks kasutatavad teavitatud nõusoleku vormid (ICF or Informed Consent Forms) on heaks kiitnud institutsionaalsed kontrollikomisjonid (IRB or Institutional Review Boards) või sõltumatu eetikakomitee.