Slider

Kvaliteedijuhtimissüsteem

GenextEst OÜ kvaliteedijuhtimissüsteem vastab ISO 9001 sertifikaadi sätetele ja juhindub järgmistest põhimõtetest:

Kliendikesksus – iga projekti alustatakse klientidelt ja partneritelt teabe hankimise ning nende nõuete kindlakstegemisega, et vastata nende vajadustele ja ootustele. Samuti kogume klientidelt tagasisidet teenuste paremaks muutmiseks ja uute tutvustamiseks.

Juhtimine – loome ja hoiame ettevõttes töökeskkonda, kus iga töötaja on kaasatud organisatsiooni eesmärkide saavutamisse.

Inimeste kaasamine – meie organisatsioon hoiab alati erialal pädevaid töötajaid, toetab nende arengut, julgustab osalemist ja toetab algatusi nende kvalifikatsiooni tõstmiseks ja inspireeriva töökeskkonna loomiseks.

Pidev parendamine – ettevõtte eesmärk on säilitada praegune hoolsustase, kiiresti kohaneda muutuvate tingimustega ja luua uusi võimalusi, keskendudes täiustamisele.

Vastastikku kasulikud (tarnija)suhted – haldame iga klienti, tarnijat ja partnerit hoolikalt, et tulemuslikult protsessis osaleda, koguda tagasisidet ja arendada vastastikuseid suhteid.

Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 17, литер А

No Fields Found.