Slider

Our foundation ET

ÕIGUSLIKKUS

GenextEst OÜ ja meie partnerid jälgivad kõik rahvusvahelised, kohalikud seadused ja eeskirjade nõuded bioproovide töötlemiseks ja edastamiseks.

EETIKA

Me austame ja garanteerime, et geenidiagnostika ja biopangandusega seotud osalejate kõik õigused ja huvid on täielikult kaitstud vastaval EU regulatsioonidele.

LÄBIPAISTVUS

Bioproovi doonori või patsiendi isiklikku teavet kaitstakse vastavalt rahvusvahelistele ja kohalikele nõuetele. Me edastame teadlastele ainult kliinilist teavet. Ainult kliiniline keskus ja arst, kes on juhtumi eest vastutav, saavad patsiendi identiteedi tuvastada.

KVALITEET

GenextEst OÜ järgib kehtivaid ISO 9001 nõudeid ning Rahvusvahelise Bioloogiliste ja Keskkonnahoidlate Seltsi soovitusi (Society of Biological and Environmental Repositories ISBER Best Practices). Bioproovide kvaliteedi tagame range kvaliteedikontrollisüsteemi rakendamisega koostöös meie peamiste laboripartnerite ja patoloogidega. Samuti tagame meie partnerite poolt pakutava geenitestide kvaliteedi.

Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 17, литер А

No Fields Found.